Bijdrage van:

enPaul van de Meulengraaf

Paul heeft een indrukwekkende lijst van vragen en het aardige is dat je hier zelf een invulling aan kunt geven als je dat wilt, het kan je ook inspireren tot het schrijven van een eigen verhaal mocht je moeite hebben met de details uit je bitterzoet verleden op ons klein seminarie. Als je de antwoorden weet, laat het ons weten.Ravensbos items:
De bezetting (team)
Wie gaf welke lessen?
Wie gaf muziek?
Ook zij werkten op Ravensbos: Thij van Hout, Cor, Herman, bedrijfsleider Laeven, tante Hanneke, dhr. Janssen, dhr. Jahai
Wie waren de nymphen?
Wie was de kapper?
Wie was de bibliothecaris?
Wie verzorgde de studieboeken?
Wie was de studieprefect?
Wie was de studiedirecteur?
Wie werden in 1958 op Ravensbos gewijd?
Wie is de famous Dutch-stained-glass-window-artist?

Wie werden bedoeld met "sur le dos" of Pin?
Wie reed de 'bril' zo overladen (en waarmee) dat slechts naar één richting gestuurd kon worden?
Wat waren de belangrijkste vervoermiddelen en voor wie?
Wat was het huismerk auto en welke types?
Wat was het huismerk brommer / scooter / motor?
Wat maakte het meeste indruk in het museum?
Op wiens kamer werd in de wintermaanden met carnaval toch een vlieg gevangen?
Wiens peuk werd ogenschijnlijk wel eens in de jus aangetroffen?
Wat is de relatie met de Cathedral in Cap de la Madeleine?
Wie organiseerde de ijsbaan met nachtelijke spuitpartijen?
Wie mende Bello?
Wie leidde Herman?
Wie liep er over de nok van het dak op de studentenvleugel?
Wie verzorgde de kippen; de koeien, de varkens, wie reed de trekker, wie tuinierde, teelde fruit?
Wie bakte, knipte, kookte, slachtte, waste, schilderde, stookte, bouwde, sloopte, repareerde, renoveerde, smeedde, laste, monteurde, etc. etc.
Wie onderhield de tuin/park?
Wie zorgde voor de centen?

Remember….
Wie waren de monitoren?
Wie waren organist?
Wie "draaide" en 'pitte'de aardappels?
Wie cementeerden de "Duitse vleugel" wit?
Wie waren de prinsen?
De pages?
Wie speelden een bijzondere voetbalwedstrijd ter voorkoming van de bouw van een hoogspanningsmast op het voetbalveld?
Wie dempte de 'put' naast het kerkhof?
Waar lag het "beloofde land"?
Hoe werden de bieten gedund op "het beloofde land"?


Aardappels rapen op het "beloofde land"
Hooien, met vork en gaffel; geen tractor, dan zelf die grashark trekken.
Hooi binnen doen op de zolder boven de koestal
Kolen binnenrijden in de oude kolenkelder
Wie vingen ratten in het kippenhok (de brandslang)?
Wie losten vaak de Victoria mengvoeders (hoe zwaar waren die zakken ook al weer?)

De clubs (niet zonder enige onderlinge rivaliteit)
De verkennerij
Het Gilde
De Cercle
De missieclub
De electroclub
De boekbinderij
De toneelclub Kameleon
Studentenhaver.

De wasverdelers
De kleermakerij
Scola Cantorum
Pianolessen
Harmonie, oefening, repetities en uitvoeringen, concoursen
Het koor met de favoriete uitvoeringsnummers
Geestelijke lezing
De briefjesronde bij aanvang van de studie
De broodbak

Vermaak op The allweather cour:
Rondjes draaien
Bokbokberrie
Standbal
Basketbal
Volley
Voetbal
Schaatsen (in de winter)

Op zaterdagmorgen verplicht zwemmen in Valkenburg (olv?)
Het rozenhoedje voor het middageten
De oude slaapzalen met hoge ziekenhuisbedden, nachtkastjes met losse emaile wasbakjes!!

Wandelingen naar Kluis, Willemke , Klimmen, Meersen, in elk geval grote rondes.
De (nog onverharde) Stoepert af, per fiets zo hard als kon, een krankzinnige onderneming telkens weer. Ook later nog niet zonder gevaar!
Fietsen pas vanaf leerjaar twee/drie toegestaan.
De eerste rit: de Stoepert af (onverhard) naar de Cauberg!!! Je telde pas een beetje mee als je in één keer zonder af te stappen boven was (versnelling kenden we niet!)..

Brandnetelsoep koken en stokbrood bakken in de grindgroeve.
Op zondagmorgen heel vroeg op bedevaartvoettocht naar H. Grardus in Wittem
Welke tournooien (harmonie) werden bespeeld?

Uitstapjes naar
Schieffbahn
Beauraing /Tournai
Efteling

Welke fout maakte Pipe bij zijn rijdende rentree op Ravensbos in 1958?
Bij welke gelegenheid werd het Frans Canadees volkslied ingestudeerd?
Welke 'renaissance relatie' ligt er tussen Ravensbos en Cap de la Madeleine (Canada)?
Welke tekst stond er op welke pilaster bij de hoofdingang? Wie maakte deze uitvoering?

teksten
D'n Bosjuul
Ravensbos een missieschool, voor de ….
Mijn Ravensbos je bent …..

Een boekje van Annie Bank

Refterpraktijken
Bestek werd aan tafel afgewassen en onder de tafel op schap bewaard. (oude refter)
De Limburgers fourageerden
Wie liet de bodem uit een dienblad vol bekers zakken in de noodrefter?
De dienaars in de refter; dien betekende na-tafelen . . . . .
De lectoren
(vrijwel elke morgen "De Kontiki-expeditie-door-Thor-Heijerdahl-hoofdstuk …………"
Wat werd gesloopt:
Het oude park
De voorgevel en entree
De punten op de torens aan de voorzijde
De bakkerij in de duitse vleugel
De keuken en refter
De kruisgang
De patersgang
De muur / appelhok
Het houten kippenhok
De slachterij
Het oude wc-blok
De oude varkensstallen
De grote koeienstal
De oude douces
De maalderij op de zolder boven de paardenstal
De kassen aan de voorzijde van de duitse vleugel
Het oude 'alchimisten lab'. van P. Lempens
De punten op de trappenhuizen aan de courzijde
De maalderij op de meelzolder boven de oude bakkerij

Wat werd er gebouwd, vernieuwd:
Een nieuwe entree
Het park, voetbalveld
De studentenkamers in de duitse vleugel
De cour verhard met basketbal en volleybalvelden
Een vernieuwing van de koestal met melkruimte , meelopslag, eierkamer, koffieruimte
Een aanplant bij en rond het kerkhof
Renovatie van de varkensstallen
Een nieuwe slachterij
Koelcellen onder de keuken
Nieuwe douces en toiletten
Een afvalwaterzuiveringsinstallatie ("halverwege Schimmert")
Een nieuwe schuur op de boerderij
De kapel vochtvrij en singels ipv leien
Een nieuwe kas en schuur voor de tuinderij
De smederij/werkplaats verhuist naar de overkant, de voormalige zand en grindopslag
De timmerwerkplaats uit de duitse vleugel naar de voormalige smederij (later naar de aanbouw van de grote aula)
Een totale vernieuwing van de centrale verwarming met een nieuw centraal ketelhuis in de ruimte van de oude douces / bakkerij
Grote olietanks op de kop van de duitse vleugel
Vernieuwing van de slaapzalen op de tweede en derde verdieping
Een gezamenlijk recreatie voor paters en broeders in de duitse vleugel
Een nieuwe dagkapel

 

Paul van de Meulengraaf

 

 

Charles Eyck

 

SiteLock