Colofon

Over Ravensbos

Ravensbos als klein seminarie van de Paters Oblaten bestaat niet meer. Het is alleen nog maar een herinnering. Sinds de laatste student het gebouw had verlaten begin jaren zeventig is er een diepe stilte over heen gekomen.

Het klein seminarie was er voor jongens met een roeping: priester worden. De opleiding duurde zes jaar en je was intern. Gymnasium A of B daar begon alles mee ook al was het indertijd geen erkende opleiding. Dat leek ook niet belangrijk. Toch moesten de oblaten ervoor zorgen dat hun pupillen een erkend diploma gingen halen en zo kon het gebeuren dat de meesten eind jaren zestig het HBS A of B diploma haalde op het Sint Bernardinuscollege in Heerlen.

De paters Oblaten zijn een missie-congregatie. Elders in de wereld zijn ze nog volop aanwezig.

De nederlandse provincie is sinds kort opgegaan in een samenwerkingsverband met de belgische provincie van de Oblaten.

Waarom deze site ?

Daar hebben we natuurlijk al heel veel over gesproken en al veel over geschreven op deze site, maar op de een of andere manier blijft dat niet zo hangen. Voor de helderheid. Ik heb zes jaar op ravensbos doorgebracht en ik heb met niemand een persoonlijke band opgebouwd. Ik ken alleen mijn eigen geschiedenis, het hoe en waarom, wat ik voelde en de keuzes die ik maakte. Als ik erop terug kijk kun je er hartelijk om lachen of met weemoed, of met een woordloos verlangen om gemiste kansen, nostalgie. Van alles wat. Maar van de anderen weet ik niets: niet van mijn klasgenoten, de paters en broeders, de hogere klassen , de lagere klassen. Ik weet geen bal. Ik weet niets van de discussies die zich afspeelden op hoger niveau, niets van de machtsstrijd of de beslissingen die mensen al of niet tekort deden. Alleen mijn eigen verhaal. Misschien is het inherent aan die fase in de geschiedenis, die fase in de maatschappelijke ontwikkeling, misschien lag het aan mij, dromerig en introvert wezen met een hang naar aandacht.

Nu zoveel jaren later en vele gesprekken later, wordt je nieuwsgierig naar de ander. Ik wil mijn verhaal wel vertellen. Mijn achtergrond en hoe het zo gekomen is. Maar zo heeft ieder een verhaal. Verhalen die we nooit eerder hebben gehoord. Verhalen die de tijd markeren. Omzien in verwondering.

Every picture : a story to tell.

Deze site daagt uit om het verhaal te vertellen of persoonlijk te reflecteren over het belang van die gebeurtenissen toen:

  • door het verhaal te plaatsen op deze site
  • door het verhaal te delen met partners,kinderen of samenlevenden
  • door klasgenoten of leeftijdgenoten op te zoeken en pesroonlijke gesprekken te voeren
  • door kleine besloten reunietjes te houden
  • door elkaar op te zoeken in het cafe in Amsterdam
  • door paters en broeders persoonlijk te benaderen, te schrijven , te spreken
  • door plezier te benoemen of pijnlijke herinneringen een plek te geven.

Het is niet van belang om deze persoonlijke herinneringen ter discussie te stellen. Of het waar is of niet, of ze te rooskleurig zijn of te negatief. Het is een persoonlijk verhaal en het is wat het is. Ze mogen geplaatst en we mogen er kennis van nemen , het plezier delen of de pijn voelen.

Dat is wat deze site wil zijn. Niet meer en niet minder. Dus geen gedegen onderzoek naar de geschiedenis van Ravensbos en wat er zoal van iedereen geworden is. Geen onderzoek naar al die maatschappelijke posities die die 700 leerlingen hebben ingenomen en hun invloed op de maatschappij. Geen onderzoek naar de vraag of het seminarie wel of geen negatieve invloed heeft gehad op relaties, vrouwbeeld en opvattingen over de opvoeding van kinderen. Niets daarvan. De site heeft geen enkele pretentie en dat moeten we zo houden. Iedereen die meekijkt en de foto's ziet en op Ravensbos is geweest heeft een verhaal. En naar dat verhaal zijn we nieuwsgierig.

Als we maar op tijd zijn.

Peter van Velzen

Disclaimer: bijdragen die op de site Ravensbos.nl worden geplaatst kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van betrokkenen worden overgenomen,  geprint , geciteerd of verspreid. Het copyricht ligt bij de persoon die de bijdrage heeft geleverd Ún bij de beheerder van Ravensbos.nl.
Ravensbos.nl heeft respect voor het materiaal door betrokkenen aan deze site in goed vertrouwen is overgedragen. Dit geldt voor de gehele bijdrage, tekst zowel als foto of film, en/of voor delen ervan. Ravensbos.nl geeft geen toestemming aan het verminken van content door ontoelaatbare toevoegingen, wijzigingen  danwel plaatsen binnen een context die door betrokkenen niet zo bedoeld is en waarvoor vooraf geen schriftelijke toestemming is gegeven.

 

 

SiteLock