Meldingen sexueel misbruik wereldwijd

We hebben nog geen melding gemaakt van Calais, Boko Haram, Kosovo, enz

Amerika RK 1950-2015

Spotlicht 2015

film/docu

Onderzoeksjournalistiek naar het misbruil binnen de kerk in Amerika.

Ierland RK 1900-2014

Vaticaan over Iers misbruikschandaal:

"vernederende uitdaging"

Canada 1920-2015

Culturele genocide en misbruik

Inuit en Meti in Canada:

bij dit projekt waren de Oblaten betrokken.

Vana 1920 tot 1996.

 

Afghanistan

Afghanistan: bacha bazi : een jongen blies

zijn commandant/verkrachter op. 2015

 

 

 

 

 

Nederland RK 2005

Rapport Commissie Deetman

Belgie RK 2010

 

Hof van Beroep stelt slachtoffers

misbruik in België in ongelijk

Volkskrant 8-feb-2017

Engeland: coaches 2016

Meer dan 1800 meldingen

misbruik in de sport.

Duitsland RK, Koren en internaten 2016

 

Regensburger Domspatzen:

231 meldingen door mannen die lid zijn geweest van het jongenskoor onder leiding van Ratzinger, broer van de Paus..

Ook een groot schandaal bij een aantal

Oldenwalsschule

Hier werden straatkinderen naar toe gestuurd voor een heropvoeding. Er zijn een aantal van die scholen in Duitsland. Je kunt spreken van structureel misbruik.

http://www.news4teachers.de/2014/09/es-gab-keine-regeln-die-auserwaehlten-regisseur-war-selbst-an-der-odenwaldschule/

Copy/paste in je browser.

 

Australie RK 2017

Australian Sex Abuse Survivors Crowdfund Trip

to Vatican for Cardinal's Testimony. Bron Newsweek.

Grootschalig misbruik van jongens en meisje door temninste 40 priesters met naam en toename vermeld in een rapport.

Topje van de ijsberg.

Bangladesh

Duizend kinderen in Bangladesh uit de prostitutie:

Terre des hommes bestrijdt seksuele

uitbuiting van kinderen.

OnGoing Story.

Filippijnen

How child sexual abuse became

a family business in the Philippines.

Structureel misbruik van minderjarigen in de prostitutiezones en omgeving van het Amerikaanse leger.

Italie

Pope faces fresh wave

of child abuse scandals in Italy

| World news | The Guardian

 

Diegenen onder ons die misbruikt zijn zullen altijd opnieuw de gebeurtenissen herleven en zich een voorstelling maken van de vernedering, woede en levenslange worsteling van lotgenoten om zichzelf terug te vinden.

 

Meldingen Sexueel Misbruik Ravensbos

Het rapport Deetman is al enige tijd uit. Het zal niemand zijn ontgaan. Ongetwijfeld zullen bij ons velen terugdenken aan de tijd op Ravensbos. Er zijn bij de commissie meerdere  meldingen gedaan betreffende paters die wij kennen. Sommige  daarvan hebben  betrekking op Ravensbos.  Ook op deze site is 1 klacht gemeld. Meer  bijdragen zijn op deze site niet geleverd. Niet over paters en studenten, ook niet over relaties tussen studenten onderling. Omdat er geen teksten zijn aangeboden van betrokkenen zelf, wil dat nog niet zeggen dat Ravensbos gevrijwaard is geweest van misbruik, grensoverschreidend gedrag of machtsmisbruik.  Een belangrijke reden waarom we die teksten niet krijgen aangeboden is mogelijk het feit dat of de familie, het gezin, daar geen kennis van heeft  of omdat het zolang geleden is, of omdat anderen in bescherming worden genomen. Een belangrijke reden is ook dat men eenvoudig niets meer te maken wil hebben met de kerk, het geloof, de oblaten en alles wat daar mee samenhangt. Het is voor jongens/mannen moeilijk om openlijk uit te komen voor wat hen is overkomen. Respect en erkenning is het belangrijkste motief om dat wel te doen. De gevolgen van sexueel geweld worden een levenlang meegedragen.

 Hoe het ook is, deze site met al die foto´s uit het verleden roept herinneringen op. Ook herinneringen van opgelopen trauma´s, pijn , verdriet. Zolang de site bestaat, heb ik aangegeven dat daar ruimte voor is in de vorm van persoonlijke verhalen. Echter, ik respecteer ook de beslissing om dat niet te willen delen. Er worden geen teksten op deze site geplaatst die feiten benoemen of insinueren die niet door direkt betrokkenen worden bevestigd.  

 

 

www.seksueelmisbruik.info

www.klokk.nl

International clergy sexual abuse newsmonitor

www.pjotter.com

 (mijn persoonlijke website met tekeningen, schilderijen en verhalen over misbruik : proces van verwerking)

Oil on canvas, 60-80. 1990: Peter van Velzen

Op 15 oktober 2010 is melding gemaakt van sexueel misbruik op Ravensbos. Er is van het gesprek met betrokkenen een verslag gemaakt. De klacht tegen een van de paters op Ravensbos is ingediend bij de Commissie Deetman en daar in behandeling genomen. De Commissie Deetman heeft de aangifte geaccepteerd en omschreven als sexueel misbruik door betrokken pater. Provinciaal Overste van de Oblaten heeft officieel een welgemeend excuusaangeboden en spijt betuigd voor wat betrokkene  is overkomen. Daarmee is het misbruik erkend.

 Er zijn bij de commissie Deetman meerdere klachten binnengekomen. Daarvan zijn nog twee klachten gerelateerd aan het seminarie Ravenbsos. De regel is dat de klacht ondersteund moet worden met een of meer klachten. Daar is nog geen sprake van. Daarmee is niet gezegd dat de Congregatie is gevrijwaard gebleven van klachten over sexueel geweld. Die zijn er helaas wel, maar deze klachten zijn nergens officieel ingediend of  schriftelijk onderbouwd. Tot op de dag van vandaag behoren de klachten, zeg maar aanklachten,  tot het domein waar ze altijd zijn gehouden: onder ex-studenten.

 

 

Vrijdag 15 oktober 2010

Beste Ravensbosschers,

Velen van ons houden de adem in en ongetwijfeld hebben we bezoekers gehad met de nieuwsgierige blik of ook Ravensbos besmet is geraakt door meldingen van sexueel misbruik. Ik ben niet degene, met inachtneming van het doel van deze site, om daarover te rapporteren. Ik ben ervaringsdeskudige, maar dat betrof mijn tijd voor het Seminarie. Ik was al gemankeerd toen ik aankwam, en ben al die jaren op mijn hoede geweest. En met al die jongens, broeders en paters in de hoogtijdagen, is Ravensbos net als ieder ander internaat een afspiegeling van de samenleving in die tijd. Er is van alles gebeurd. Als deze site de indruk wekt dat dat alles rozengeur en manenschijn is geweest, dan is dat een verkeerd beeld. Ook Ravensbos heeft een donkere kant, die we hier niet tegenkomen omdat die bijdragen simpelweg niet zijn aangeleverd, danwel zijn teruggetrokken. Ik respecteer dat.
Peter van Velzen

Oil on canvas, 60-80, 1990, Peter van velzen

 

Tekst uit de brochure van Transact voor hulpverleners :

SEKSUEEL MISBRUIK BIJ JONGENS KOMT VOOR...

De cijfers liegen er niet om. Van alle geregistreerde slachtoffers van seksueel misbruik in Nederland is 33 procent een jongen. Dat komt neer op negen à tien procent van alle Nederlandse
jongens. De kans is dus groot dat u als hulpverlener te maken krijgt met misbruikte jongens. Deze folder geeft informatie over de effecten van
seksueel misbruik op een jongen. Ook kunt u lezen welke signalen jongens geven en wat u als hulpverlener zelf kunt doen.


JONGENS ZOEKEN WEINIG HULP, OMDAT...

Eén op de drie meldingen van seksueel misbruik betreft een jongen. Misbruikte jongens doen minder vaak aangifte bij de politie dan meisjes. Ze doen minder snel een beroep op de hulpverlening. Jongens lossen liever hun eigen problemen op - dat past beter bij het stoere imago van mannen. Bij mannelijkheid wordt gedacht aan verantwoordelijkheid, kracht, uithoudingsvermogen en zelfstandigheid. Een man wordt geacht zijn eigen boontjes te doppen. Daarom is hulp zoeken naar aanleiding van seksueel misbruik niet zo gemakkelijk. Vaak wenden jongens zich pas tot een hulpverlener als het echt niet anders meer kan. Vraag daarom als hulpverlener naar mogelijke ervaringen met seksueel misbruik.


HET EFFECT OP SEKSUALITEIT

Uit onderzoek weten we dat jongens en meisjes stapsgewijs seksuele ervaringen opdoen. Wanneer seks aan een jongen is opgedrongen, verloopt die ontwikkeling anders en kunnen er seksuele problemen ontstaan. Jongens worden vaak onzeker over hun seksuele voorkeur (ben ik homo?). Ze kunnen last hebben van: gevoelens van minderwaardigheid, geen contact voelen met hun eigen lichaam, excessief masturberen, juist een afkeer hebben van seks of bang zijn voor intimiteit.

"Jongens stellen zich vragen als: had ik niet meer kunnen doen om het tegen te gaan? Wilde ik het toch heimelijk? Die twijfel is heel moeilijk weg te nemen."

Als de jongen tijdens het misbruik een erectie kreeg, kan dat zeer verwarrend zijn. Afgaand op zijn lichamelijke reactie ervoer hij lust, terwijl hij het misbruik vervelend vond. Een erectie en een zaadlozing zijn vaak een automatische reactie op fysieke stimulatie. Plegers gebruiken de fysieke reactie van de jongen vaak ten onrechte als bewijs, om aan te tonen dat de jongen het zelf heeft gewild.


HET EFFECT OP DE IDENTITEIT

Jongens ontwikkelen in de loop van hun leven ideeën en verwachtingen over mannelijk gedrag. Seksueel misbruikte jongens ervaren een spanningsveld tussen hun slachtofferschap en hun beelden over mannelijkheid en mannelijke seksualiteit. Jongens geven zichzelf vaak een actieve, initiatiefnemende en dominerende rol. Het traditionele beeld is: een man is geïnteresseerd in seks en hij kan zich verweren tegen iets wat hij niet wil. Pijn en verdriet verbijt hij. Het gevoel van machteloosheid tijdens het misbruik staat hier haaks op.
Veel jongens vinden het moeilijk om zichzelf als slachtoffer te zien. Een meisje zegt bijvoorbeeld: "Mijn vader zit aan me". Jongens zeggen: "Ik ga met mijn moeder naar bed". Jongens reageren op seksueel misbruik vaak met grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van anderen. Soms trekken ze zich juist terug.

"Bij jongens telt vooral de schaamte. Het geheim wordt zo goed bewaard dat je soms geen kant op kunt. Het isolement van de jongen is dan groot. Bij meisjes zie je wel dat ze geheimen delen met een vriendin. Jongens doen dat minder, zij houden hun 'image' ten koste van alles hoog."


SIGNALEN HERKENNEN

Kun je als hulpverlener zien dat een jongen is misbruikt? Er zijn inderdaad signalen die kunnen wijzen op misbruik. Bijvoorbeeld:
• negatief zelfbeeld;
• concentratieproblemen;
• plotselinge gedragsverandering, acting out, terugtrekken;
• angst voor aanraking;
• minderwaardigheidsgevoelens;
• onhandelbaar of onverschillig gedrag;
• (seksueel) agressief gedrag, vernielzucht;
• verslaving;
• fysieke en psychosomatische klachten;
• moeite om anderen te vertrouwen;
• prostitutie.

"Een klacht is bijvoorbeeld concentratieverlies: het leren op school gaat niet meer. We zien ook vaak depressiviteit. Zich afzijdig houden van gezonde activiteiten. Afkeuring van lichamelijkheid, zoals sport."

Bij veel jongens zijn geen signalen merkbaar. Jongens zelf bagatelliseren veelal het misbruik of presenteren een ander probleem. Hulpverleners onderschatten daardoor de ernst van de klachten die aan misbruik zijn gerelateerd. Om niets over het hoofd te zien, is het zinvol in ieder geval bij de intake te vragen naar seksueel misbruik. Ook gedurende het verdere contact is het belangrijk om alert te blijven. Eén of meer signalen kunnen tot een vermoeden leiden. Het is altijd zinnig deze vermoedens te toetsen en te bespreken met collega's.MEER WETEN? Transact is opgegaan in een grotere organisatie: Movisie. Een samenbundeling van kennis,training en advies. Onder meer aan de commissie Deetman.

www.movisie.nl

COLOFON

Citaten: Bart Boerema, Karel Bontekoe, Zvika Frank,Fekke Veldman en Ron van Outsem
Eindredactie: Tekstburo Gort / Adviesbureau den Hertog

Uitgave en distributie: TransAct, 2000

 


SiteLock