Reacties: 

 Maandag 24 december 2012

Vrienden,

Gisteren op 23 december heeft Jan Sterenborg op de VCR alle van Ravensbos.nl gecopieerde bestanden verwijderd, inclusief herinneringen 1-5. Ook de bezichtigings- en verkoopsite, cq Issuu en Lulu zijn niet terug te vinden.

 

Zondag 21 oktober 2012

Vrienden,

Ondertussen zijn we een maand verder. Er is veel email-contact geweest van oud-studenten met Jan Sterenborg, cq de VrijeCultureleRuimte (VCR). Er zijn veel verzoeken gedaan aan de VCR om bijdragen te verwijderen vanwege inbreuk op het auteursrecht en het schenden van vertrouwen. Dat heeft helaas niet geleid tot het gewenste resultaat. Jan Sterenborg, cq de VCR, meent het recht te hebben om de teksten te copieren en er mee tedoen wat hij, c.q. de VCR, wil. Op dit moment heeft de VCR bijna de hele website Ravensbos gecopieerd en in twee boekjes gebundeld als serie "Herinneringen aan Ravensbos", deel I en deel II. De activiteiten hebben er mede toegeleid dat Ravensbos.nl het Forum en tevens het Gastenboek moest sluiten vanwege overlast. Forum en Gastenboek van Ravensbos.nl zijn ook gecopieerd en gepubliceerd op de VCR. Natuurlijk is dit alles voor Ravensbos.nl onacceptabel en zoeken we naar een oplossing. Ik hou jullie op de hoogte.

Peter van Velzen

pvvelzen7@gmail.com

Vrijdag 28 sept

Ik heb tot nu toe veel reacties gekregen waarin uiting werd gegeven aan afkeuring, verbazing, zorg over de wijze waarop Jan Sterenborg met de aan Ravensbos.nl toevertrouwde content omgaat. Zeker tien mensen hebben er bij Sterenborg op aangedrongen om hun bijdrage te verwijderen uit zijn boekje "Herinneringen aan Ravensbos" omdat ze geen toestemming hebben gegeven om hun persoonlijke verhaal te copieren, te bundelen, te anonimiseren, danwel in boekvorm te publiceren. Ook is erop gewezen dat het niet getuigt van respect. Het vertrouwen is geschaad.

Maandag 24 september 2012

Vrienden,

De aangetekende brief "op weg naar noodzakelijke verzoening" die door Jan Sterenborg is verzonden aan de Provinciaal Overste met het door Jan Sterenborg geformuleerde voorstel "de congregatie OMI stelt een deel van de opbrengst van verkoop van het huis in Cuijk, 1,7 miljoen, ter beschikking van een te treffen cultureel fonds Ravensbos. Doel van dit fonds is het ondersteunen en stimuleren van culturele activiteiten van en voor oud Ravensbossers. Vooralsnog denk ik aan een voorziening van tenminste . 100.000",wordt niet door Ravensbos.nl ondersteund.
Ik, Peter van Velzen, heb als oud Ravensbosser geen behoefte aan een cultureel fonds en de congregatie OMI is mij niets verschuldigd.
Mochten jullie er ook zo over denken, dan kun je natuurlijk reageren naar de Provinciaal Overste.
Jan Sterenborg heeft een boekje samengesteld met de titel "Herinneringen aan Ravensbos" waarin hij de bijdragen die door jullie ter beschikking gesteld zijn aan Ravensbos.nl ongevraagd heeft opgenomen. Hierover is geen overleg geweest met Ravensbos.nl.
Je kunt je eigen reactie op deze ontwikkelingen direct aan Jan Sterenborg sturen.
Het kan zijn dat je als reactie hierop je bijdrage aan Ravensbos.nl wilt terugtrekken. Als je dat wilt, dan zal ik daaraan voldoen. Gewoon een mailtje sturen.
Ravensbos.nl zal de eigen site niet opheffen. Mocht je naar mij toe willen reageren op de recente ontwikkelingen, stuur me dan een mail.

Peter van Velzen

Zie ook: www.auteursrecht.nl

Peter van Velzen

Ten overvloede wil ik er Jan Sterenborg op wijzen dat het copieren, verknippen, anonimiseren van mijn bijdrage aan de website Ravensbos.nl in strijd is met het auteursrecht en derhalve dient te worden verwijderd. Het bundelen van mijn bijdrage met andere bijdragen in boekvorm, zogenaamd anomiseren,verknippen, en gebruiken in een context die ik principieel afwijs, keur ik ten sterkste af. Waarvan akte.

Da

Kees Braat

Thu, 27 Sep 2012 14:19:51 +0700

Hallo Jan,

Zoals ik al eerder schreef wens ik in het geheel niet in het boek "Herinneringen aan Ravensbos" met of zonder bewerking te verschijnen. Ik schreef het al eerder, ik neem afstand van het boek, gaf geen toestemming dat een bijdrage van mij in dat boek gepubliceerd wordt en ik steun geen enkel initiatief t.o.v. een Cultuurfonds Ravensbos i.o. Doordat mijn bijdrage, goed herkenbaar, ook in de bewerking, in het boek "Herinneringen aan Ravensbos" een steunbetuiging zou kunnen zijn aan het bovengenoemde fonds i.o. En die steunbetuiging is er niet van mijn kant.

In mijn schrijven aan
www.ravensbos.nl, maakte ik duidelijk dat ik op geen enkele wijze zowel "Herinneringen aan Ravensbos" als mede "Het Cultuurfonds Ravensbos i.o."  steun of zelfs enige verbondenheid heb. Doordat er een euro van de opbrengst van het boek in dat Fonds gestopt wordt, is, naar mijn mening, die vermeende verbondenheid er toch.
Tevens verklaarde ik dat de Congregatie van Oblaten van Maria mij op geen enkele wijze iets verschuldigd is.

Ik kan niet duidelijk genoeg zijn.

Groeten,

Kees Braat

 

Peter van Velzen:

Ik heb als moderator van de website Ravensbos.nl de VCR noch mondeling, noch schriftelijk toestemming gegeven om van de site Ravensbos.nl persoonlijke bijdragen te copieren en deze te bundelen en als boek "Herinneringen aan Ravensbos" publiekelijk te koop aan te bieden. Dat is een schending van het auteursrecht.

Als persoon eis ik ook dat mijn bijdrage welke is terug te vinden in het boek, wordt verwijderd. Ik heb daarvoor geen toestemming gegeven.

 

Kees Braat:

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen week, wil ik uitdrukkelijk vermelden dat mijn bijdrage uitsluitend bestemd is voor www.ravenbos.nl, en dat niemand, zonder mijn uitdrukkelijke toestemming, deze bijdrage elders mag publiceren. Ook niet met bronvermelding.

Tevens wil ik verklaren dat de Congregatie van Oblaten van Maria niets aan mij verplicht is en dat ik geen behoefte heb aan een cultuurfonds i.o. dat geheel of gedeeltelijk door de Congregatie van Oblaten financieel zou moeten worden ondersteund en dat ik het intiatief niet zal steunen.

       

 

 

 

 

 

 

SiteLock